Atvertos platesnės finansavimo galimybės vystyti jaunas įmones ir socialinio poveikio projektusNacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pradeda įgyvendinti naują paskolų finansinę priemonę „Startuok“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (priemonė „Startuok“). Priemonė „Startuok“ skirta visiems iki 3 metų amžiaus veikiantiems verslams, ar socialinio poveikio projektus vykdančioms įmonėms, veikiančioms iki 5 metų. Šiems verslo projektams INVEGA teiks iki 3 mln. eurų paskolas. Tikimasi, kad priemonė „Startuok“ padės didinti šalies konkurencingumą ir spręsti visuomenės, socialines, ekonomines bei poveikio aplinkai problemas.

„Daugeliu tyrimų, tarp jų ir atliktų tarptautinių organizacijų, patvirtinta, kad Lietuvos verslo finansavimo rinkoje ką tik įsteigtiems ar iki 3 metų veikiantiems verslams vis dar sunku prieiti prie tradicinių rinkos finansuotojų paskolų. Todėl džiaugiamės, galėdami pasiūlyti tokiems verslams naujas tiesiogines INVEGOS paskolas „Startuok“, kurios, tikimės, padės verslininkams sparčiau vystyti veiklą ir augti, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Paskolos pagal priemonę „Startuok“ bus skirtos smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV), veikiančiam ne ilgiau kaip 3 metus, bei SVV subjektams, vykdantiems socialinio poveikio projektus ir veikiantiems ne ilgiau kaip 5 metus. Socialinio poveikio projektus vykdančiomis įmonėmis bus laikomos tos bendrovės, kuriose ne mažiau kaip 30 proc. įdarbintų darbuotojų bus iš socialiai pažeidžiamų grupių, arba socialinio poveikio projektų įgyvendinimo metu ne mažiau kaip 30 proc. verslo metinių pajamų bus gautos iš ekonominės veiklos, kuria sprendžiamos socialinės problemos. Socialinio poveikio projektams paskolų teikimo kainai (palūkanoms) bus taikoma ir 30 proc. nuolaida.

INVEGOS lėšos – visų mūsų mokesčių mokėtojų lėšos, todėl siekiame, kad jos būtų tikslingai panaudotos efektyviai skatinant verslų kūrimąsi bei augimą ir veiklų, kuriančių visos šalies gerovę, vykdymą.

„INVEGOS lėšos – visų mūsų mokesčių mokėtojų lėšos, todėl siekiame, kad jos būtų tikslingai panaudotos efektyviai skatinant verslų kūrimąsi bei augimą ir veiklų, kuriančių visos šalies gerovę, vykdymą“, – teigia K. Motiejūnas.

Priemonės lėšomis gali būti teikiamos investicinės arba apyvartinių lėšų paskolos, skirtos naujoms arba vykdomoms veikloms stiprinti ar plėsti. Vienam paskolos gavėjui išduodamų paskolų skaičius neribojamas. Investicines paskolas INVEGA teiks iki 120 mėn. terminui, o maksimali suma, kurią vienas pareiškėjas galės gauti, sieks 3 mln. eurų. Apyvartinių lėšų paskolos bus teikiamos iki 36 mėn. laikotarpiui, o maksimali vienam pareiškėjui galima suteikti suma sieks 200 000 eurų.

Siekiant, kad šis finansinis instrumentas būtų efektyvus, o finansuojami verslai skolintųsi atsakingai, numatoma, kad prie projekto finansavimo turės prisidėti ir pats paskolos gavėjas, esant poreikiui ir su kitais privačiais finansuotojais. Privačios investicijos į kiekvieną INVEGOS finansuojamą projektą turės sudaryti ne mažiau kaip 20 proc., iš kurių ne mažiau kaip 10 proc. projekto vertės turės sudaryti paties paskolos gavėjo lėšos.

K. Motiejūnas taip pat atkreipia dėmesį, kad, atsižvelgiant į poreikį išvengti dubliavimo su esamomis valstybės finansavimo priemonėmis, paskolos „Startuok“ negalės būti panaudotos finansuoti labai mažas ir mažas įmones, veiklą vykdančias iki 1 metų, ir siekiančias gauti finansavimą iki 25 000 eurų. Šiems pareiškėjams INVEGA ir toliau siūlys lengvatines paskolas pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“.

Verslai, norintys gauti „Startuok“ paskolą, jau dabar gali pateikti paraišką INVEGAI adresu: https://startuokpaskolos.invega.lt. Paskolos sutartys dėl priemonės „Startuok“ finansavimo gali būti pasirašytos iki 2023 m. birželio 30 d. Iš viso finansinei priemonei „Startuok“ skirta 20 mln. eurų iš fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“. Planuojama, kad jei paskolos bus itin paklausios, priemonei skirtų lėšų suma bus didinama.

Apie INVEGĄ UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.


Šaltinis: https://invega.lt/naujienos-verslui/82/atvertos-platesnes-finansavimo-galimybes-vystyti-jaunas-imones-ir-socialinio-poveikio-projektus-vykdancius-verslus:1180

Naujausi įrašai

Rodyti viską